03 February 2009

HAK

Hak Sesama Muslim ada 6 perkara :

1.Memberi Salam
2.Memenuhi undangan
3.Memberi nasihat
4.Mendoakan orang bersin
5.Meenziarahi orang sakit
6.Mengiringi jenazah

(H.Baihagi)